Church?!

What makes a church?
‘For where two or three gather in my name, there am I with them.’
– Matthew 18:20.

Wanneer ben je een kerk met elkaar?
‘Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’
– Mattheus 18:20.

rozenhart

%d bloggers liken dit: